Банкоматы

Туронбанк
Узагроэкспортбанк
Ипак Йули
Кишлоккурилишбанк
Савдогар банк